Liên kết đào tạo

PDF.InEmail

Các đơn vị, tổ chức liên kết đào tạo:

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng KTNV GTVT - Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã liên kết tổ chức và giảng dạy với  nhiều trường đại học, học viện, trường cao đẳng, trung cấp, các tổng công ty, công ty trên toàn quốc để tuyển sinh, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ ngành Giao thông Vận tải. 

Thành tựu công tác đào tạo trong những năm qua:

Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GTVT từ khi thành lập đến nay Trung tâm Đào tạo đã mở được 74 khoá đào tạo TVGS và 12 khoá gia hạn chứng chỉ TVGS, 54 khóa thí nghiệm viên ngắn hạn. Đã cấp chứng chỉ cho gần 10.000 kỹ sư hành nghề TVGS xây dựng công trình, gần 5.000 cán bộ thí nghiệm và các cán bộ chuyên ngành nghiệp vụ khác ở cả 3 miền Bắc – Trung - Nam. Gần 1.000 cán bộ Quản lý phòng thí nghiệm, Định giá xây dựng, Kiểm định chất lượng công trình, Quản lý dự án, Đấu thầu xây dựng.

Hiện nay các đồng chí này đã và đang làm công tác TVGS, thí nghiệm viên trên các công trình, dự án, phòng thí nghiệm xây dựng giao thông trong cả nước, góp đáng kể vào việc đảm bảo chất lượng và tiến độ cho các công trình, ngành GTVT.

Đến nay, với lòng say mê tận tâm với công việc, sự cố gắng chung đầy nhiệt huyết của các giáo viên, các nhà chuyên môn, các chuyên gia và tập thể CBCNV Trung tâm Đào tạo, các chương trình đào tạo cán bộ, kỹ sư đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật ngành Giao thông Vận tải trên cả nước.