Hiển thị # 
91 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 17/7/2017) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 28 Tháng 6 2017 344
92 Chương trình Tập huấn các VBQPPL về lĩnh vực XDCTGT (ngày 28/6/2017) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 05 Tháng 6 2017 630
93 Chương trình Tập huấn các VBQPPL về lĩnh vực XDCTGT (ngày 29/6/2017) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 05 Tháng 6 2017 696
94 Tổ chức Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 26/6/2016) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 05 Tháng 6 2017 734
95 Tổ chức Đào tạo thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 20/6/2017) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 24/6/2017) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 05 Tháng 6 2017 642
96 Tổ chức Chương trình đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 28/6/2017) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 05 Tháng 6 2017 739
97 Tổ chức Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 26/6/2016) dành cho các tỉnh phía nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 05 Tháng 6 2017 446
98 Khai giảng Chương trình Đào tạo kiểm định chất lượng CTGT (ngày 28/6/2017) tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ sáu, 02 Tháng 6 2017 549
99 Tổ chức Đào tạo thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 26/6/2017) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 26/6/2017) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ sáu, 02 Tháng 6 2017 893
100 Chương trình Đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 25/05/2017) tổ chức tại TP. Hà Nội dành cho các tỉnh phía Bắc Thứ ba, 09 Tháng 5 2017 1081

10 / 15.