Hiển thị # 
91 Tổ chức Đào tạo thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 26/6/2017) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 26/6/2017) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ sáu, 02 Tháng 6 2017 862
92 Chương trình Đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 25/05/2017) tổ chức tại TP. Hà Nội dành cho các tỉnh phía Bắc Thứ ba, 09 Tháng 5 2017 1047
93 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 26/05/2017) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại T.P Hà Nội Thứ ba, 09 Tháng 5 2017 327
94 Chương trình Đào tạo thí nghiệm viên NH (ngày 22/05/2017) và Quản lý PTN (ngày 27/05/2017) tổ chức tại TP. Hà Nội dành cho các tỉnh phía Bắc Thứ ba, 09 Tháng 5 2017 354
95 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 29/05/2017) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại T.P Đà Nẵng Thứ năm, 04 Tháng 5 2017 1480
96 Khai giảng Chương trình Tập huấn An toàn lao động và vệ sinh môi trường (ngày 29/05/2017) tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 04 Tháng 5 2017 1368
97 Chương trình Đào tạo thí nghiệm viên NH (ngày 25/05/2017) và Quản lý PTN (ngày 29/05/2017) tổ chức tại TP. Đà Nẵng dành cho các tỉnh Miền Trung Thứ năm, 04 Tháng 5 2017 1062
98 Chương trình Đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 25/05/2017) tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 04 Tháng 5 2017 1513
99 CHương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 14/06/2017) dành cho các tổ chức và cá nhân thuộc địa bàn tỉnh BÌnh Dương Thứ năm, 04 Tháng 5 2017 547
100 Tổ chức Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 08/05/2017) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ tư, 03 Tháng 5 2017 1786

10 / 14.