Hiển thị # 
81 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 353
82 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 344
83 Chương trình Tập huấn ATLĐ & VSMT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 288
84 Chương trình Tập huấn ATLĐ & VSMT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 430
85 Chương trình Tập huấn ATLĐ & VSMT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 374
86 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/2/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 2/3/2019) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 356
87 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/2/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 2/3/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 397
88 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/2/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 2/3/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 360
89 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/2/2019) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 311
90 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/2/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 203

9 / 19.