Hiển thị # 
71 Tổ chức Chương trình Đào tạo kiểm định chất lượng CTGT tổ chức tại T.P Hồ Chí Minh Thứ tư, 04 Tháng 1 2017 1049
72 Khai giảng Chương trình đào tạo TNV ngắn hạn K113 và QLPTN K50 tại T.P Hồ CHí Minh dành cho các tỉnh phía Nam Thứ ba, 03 Tháng 1 2017 313
73 Chương trình tập huấn An toàn lao động và Vệ sinh môi trường dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại T.P Hồ Chí Minh Thứ ba, 03 Tháng 1 2017 291
74 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại T.P Hồ Chí Minh Thứ ba, 03 Tháng 1 2017 291
75 Chương trình tập huấn An toàn lao động và Vệ sinh môi trường dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại Đà Nẵng Thứ ba, 03 Tháng 1 2017 273
76 Tổ chức Chương trình Đào tạo TTV ATGT đường bộ dành cho các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên tổ chức tại Đà Nẵng Thứ ba, 03 Tháng 1 2017 273
77 Khai giảng Chương trình đào tạo TNV ngắn hạn K112 và QLPTN K49 tại Đà Nẵng dành cho các tỉnh Miền Trung Thứ ba, 03 Tháng 1 2017 287
78 Kế hoạch tổ chức và xác định nhu cầu tập huấn tiêu chuẩn VIệt Nam 2016 Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 1328
79 Khai giảng Chương trình Đào tạo: BD NV GS thi công XDCT; BD NV Đấu thầu; BD NV QL DA tại Hải Phòng Thứ bảy, 30 Tháng 4 2016 1783
80 Tuyển sinh đào tạo lái xe hạng B2,C,D,E tại TP. Hà Nội Thứ tư, 22 Tháng 5 2013 2969

8 / 8.