Hiển thị # 
61 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 297
62 Chương trình Tập huấn ATLĐ & VSMT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 241
63 Chương trình Tập huấn ATLĐ & VSMT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 366
64 Chương trình Tập huấn ATLĐ & VSMT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 326
65 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/2/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 2/3/2019) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 313
66 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/2/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 2/3/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 352
67 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/2/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 2/3/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 316
68 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/2/2019) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 271
69 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/2/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 161
70 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/2/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 315

7 / 17.