Hiển thị # 
61 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (16/1/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (20/1/2018) dành cho các tỉnh Phía Bắc tổ chức Tại Hà Nội Thứ sáu, 22 Tháng 12 2017 253
62 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 15/12/2017) dành cho các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Vũng Tàu Thứ năm, 07 Tháng 12 2017 255
63 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 13/12/2017) dành cho các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 07 Tháng 12 2017 326
64 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (18/12/2017) và Quản lý phòng thí nghiệm (23/12/2017) dành cho các tỉnh Phía Bắc tổ chức Tại Hà Nội Thứ tư, 29 Tháng 11 2017 397
65 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/12/2017) dành cho các tỉnh Phía bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 27 Tháng 11 2017 398
66 HƯỚNG DẪN KHAI ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC VÀ BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC ( Dành cho các học viên Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT Đường bộ năm 2017 ) Thứ sáu, 24 Tháng 11 2017 282
67 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 6/12/2017) dành cho các tổ chức và cá nhân thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ ba, 21 Tháng 11 2017 335
68 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 4/12/2017) dành cho các tỉnh Phía Nam tổ chức tại Đồng Nai Thứ ba, 21 Tháng 11 2017 401
69 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 18/12/2017) dành cho các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 493
70 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 22/11/2017) dành cho các tỉnh Phía Nam tổ chức tại Đồng Nai Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 583

7 / 15.