Hiển thị # 
61 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại T.P Đà Nẵng Thứ hai, 13 Tháng 2 2017 1599
62 Chương trình Đào tạo TNV ngắn hạn và QL PTN tổ chức tại Đà Nẵng Thứ hai, 13 Tháng 2 2017 1028
63 Chương trình Đào tạo Kiểm đinh chất lượng CTGT tổ chức tại Đà Nẵng Thứ hai, 13 Tháng 2 2017 155
64 Chương trình Đào tạo Kiểm đinh chất lượng CTGT tổ chức tại Hà Nội Thứ hai, 13 Tháng 2 2017 267
65 Chương trình Đào tạo TNV ngắn hạn K111 và Quản lý PTN K48 tại Hà Nội Thứ hai, 13 Tháng 2 2017 1130
66 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội Thứ hai, 13 Tháng 2 2017 230
67 Chương trình tập huấn An toàn lao động và Vệ sinh môi trường dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội Thứ hai, 13 Tháng 2 2017 146
68 Tổ chức Chương trình Đào tạo kiểm định chất lượng CTGT tổ chức tại T.P Hồ Chí Minh Thứ tư, 04 Tháng 1 2017 1046
69 Khai giảng Chương trình đào tạo TNV ngắn hạn K113 và QLPTN K50 tại T.P Hồ CHí Minh dành cho các tỉnh phía Nam Thứ ba, 03 Tháng 1 2017 311
70 Chương trình tập huấn An toàn lao động và Vệ sinh môi trường dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại T.P Hồ Chí Minh Thứ ba, 03 Tháng 1 2017 290

7 / 8.