Hiển thị # 
61 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm tra ATGT đường thủy nội địa dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại T.P Hồ Chí Minh Thứ ba, 18 Tháng 4 2017 161
62 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm tra ATGT đường thủy nội địa dành cho các tỉnh Miền TRung tổ chức tại Đà Nẵng Thứ hai, 17 Tháng 4 2017 180
63 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm tra ATGT đường thủy nội địa dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội Thứ năm, 13 Tháng 4 2017 189
64 Chương trình đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT dành cho các tỉnh Miền trung tổ chức tại T.P Đà Nẵng Thứ năm, 13 Tháng 4 2017 211
65 Chương trình Đào tạo thí nghiệm viên ngắn hạn và Quản lý phòng thí nghiệm tại Đà Nẵng dành cho các tỉnh Miền trung Thứ năm, 13 Tháng 4 2017 196
66 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ dành cho các tỉnh Miền trung tổ chức tại T.P Đà Nẵng Thứ năm, 13 Tháng 4 2017 166
67 Chương trình Đào tạo thí nghiệm viên ngắn hạn và Quản lý phòng thí nghiệm tại Hà Nội dành cho các tỉnh phía Bắc Thứ năm, 13 Tháng 4 2017 192
68 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại T.P Hà Nội Thứ năm, 13 Tháng 4 2017 197
69 Chương trình đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội Thứ năm, 13 Tháng 4 2017 199
70 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại T.P Hồ Chí Minh Thứ ba, 11 Tháng 4 2017 180

7 / 10.