Hiển thị # 
51 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (27/1/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (3/2/2018) dành cho các tổ chức và cá nhân thuộc địa bàn TP Cần Thơ Thứ tư, 27 Tháng 12 2017 478
52 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/1/2018) dành cho các tổ chức và cá nhân thuộc địa bàn TP. Cần Thơ Thứ tư, 27 Tháng 12 2017 1116
53 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (24/1/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (27/1/2018) dành cho các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ tư, 27 Tháng 12 2017 3176
54 Chương trình Đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT ( ngày 24/1/2018) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ tư, 27 Tháng 12 2017 4094
55 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 22/1/2018) dành cho các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ tư, 27 Tháng 12 2017 505
56 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (27/1/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (3/2/2018) tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ tư, 27 Tháng 12 2017 429
57 Chương trình Đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 27/1/2018) tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ tư, 27 Tháng 12 2017 3022
58 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/1/2018) dành cho các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ tư, 27 Tháng 12 2017 477
59 Chương trình Đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 19/1/2018) dành cho các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ ba, 26 Tháng 12 2017 574
60 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/1/2018) dành cho các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ ba, 26 Tháng 12 2017 589

6 / 15.