Hiển thị # 
51 Chương trình Đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 25/05/2017) tổ chức tại TP. Hà Nội dành cho các tỉnh phía Bắc Thứ ba, 09 Tháng 5 2017 924
52 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 26/05/2017) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại T.P Hà Nội Thứ ba, 09 Tháng 5 2017 192
53 Chương trình Đào tạo thí nghiệm viên NH (ngày 22/05/2017) và Quản lý PTN (ngày 27/05/2017) tổ chức tại TP. Hà Nội dành cho các tỉnh phía Bắc Thứ ba, 09 Tháng 5 2017 237
54 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 29/05/2017) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại T.P Đà Nẵng Thứ năm, 04 Tháng 5 2017 1359
55 Khai giảng Chương trình Tập huấn An toàn lao động và vệ sinh môi trường (ngày 29/05/2017) tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 04 Tháng 5 2017 1252
56 Chương trình Đào tạo thí nghiệm viên NH (ngày 25/05/2017) và Quản lý PTN (ngày 29/05/2017) tổ chức tại TP. Đà Nẵng dành cho các tỉnh Miền Trung Thứ năm, 04 Tháng 5 2017 957
57 Chương trình Đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 25/05/2017) tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 04 Tháng 5 2017 1396
58 CHương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 14/06/2017) dành cho các tổ chức và cá nhân thuộc địa bàn tỉnh BÌnh Dương Thứ năm, 04 Tháng 5 2017 435
59 Tổ chức Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 08/05/2017) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ tư, 03 Tháng 5 2017 1665
60 Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm tra viên ATGT đường thủy nội địa dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại T.P Cần Thơ Thứ ba, 18 Tháng 4 2017 170

6 / 10.