Hiển thị # 
51 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (3/12/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 8/12/2018) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ sáu, 23 Tháng 11 2018 8871
52 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 7/12/2018) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ sáu, 23 Tháng 11 2018 606
53 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 7/12/2018) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ sáu, 23 Tháng 11 2018 441
54 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (3/12/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 8/12/2018) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ CHí Minh Thứ sáu, 23 Tháng 11 2018 641
55 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 7/12/2018) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ sáu, 23 Tháng 11 2018 458
56 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (3/12/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 7/12/2018) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ sáu, 23 Tháng 11 2018 621
57 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (22/11/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 24/11/2018) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ năm, 08 Tháng 11 2018 846
58 Chương trình Đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 15/11/2018) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 01 Tháng 11 2018 1959
59 Chương trình Đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 15/11/2018) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 01 Tháng 11 2018 1024
60 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 19/11/2018) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 01 Tháng 11 2018 2831

6 / 14.