Hiển thị # 
51 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 25/3/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 227
52 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 25/3/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 457
53 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/3/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 30/3/2019) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 445
54 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/3/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 30/3/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 459
55 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/3/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 30/3/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 438
56 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/3/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 432
57 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/3/2019) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 318
58 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/3/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 230
59 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 250
60 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 302

6 / 17.