Hiển thị # 
41 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 23/4/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 232
42 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 23/4/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 238
43 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 23/4/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 281
44 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (17/4/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 20/4/2019) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 252
45 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (17/4/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 20/4/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 300
46 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (17/4/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 20/4/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 312
47 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 17/4/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 360
48 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 17/4/2019) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 241
49 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 17/4/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 01 Tháng 4 2019 311
50 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 25/3/2019) dành cho các tỉnh Miền Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 607

5 / 17.