Hiển thị # 
41 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 22/11/2017) dành cho các tỉnh Phía Nam tổ chức tại Đồng Nai Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 479
42 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 28/11/2017) dành cho các tổ chức và cá nhân thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 353
43 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 22/11/2017) dành cho các tỉnh Phía bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ sáu, 10 Tháng 11 2017 192
44 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (22/11/2017) và Quản lý phòng thí nghiệm (25/11/2017) dành cho các tỉnh Phía Bắc tổ chức Tại Hà Nội Thứ hai, 06 Tháng 11 2017 283
45 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 30/102017) dành cho các tỉnh Phía bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ năm, 19 Tháng 10 2017 487
46 Tổ chức Chương trình Đào tạo thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 19/10/2017) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 26/10/2017) dành cho các tỉnh phí Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 18 Tháng 10 2017 422
47 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 28/9/2017) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại Đồng Nai Thứ hai, 11 Tháng 9 2017 1495
48 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/9/2017) dành cho các tổ chức và cá nhân thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ hai, 11 Tháng 9 2017 1209
49 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 11/9/2017) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 16/9/2017) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội Thứ năm, 24 Tháng 8 2017 3602
50 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 29/8/2017) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội Thứ hai, 14 Tháng 8 2017 293

5 / 12.