Hiển thị # 
41 Chương trình Đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 16/3/2018) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 180
42 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 7/3/2018) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 189
43 Phổ biến Chuyên đề Tổ chức giao thông và Đảm bảo giao thông trong điều kiện vừa thi công vừa khai thác (ngày 28/3/2018) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP.Hà Nội Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 193
44 Phổ biến Chuyên đề "Bê tông nhựa và vệt hằn bánh xe" dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP.Hà Nội Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 149
45 Phổ biến Chuyên đề "Lún đầu cầu" dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP.Hà Nội Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 167
46 Chương trình Tập huấn An toàn lao động và Vệ sinh môi trường (ngày 18/3/2018) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 166
47 Chương trình Đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 16/3/2018) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 174
48 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 7/3/2018) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 151
49 Chương trình Đào tạo thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 04/3/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 10/3/2018) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP.Hà Nội Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 175
50 Chương trình Đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 27/1/2018) dành cho các tổ chức và cá nhân thuộc địa bàn TP. Cần Thơ Thứ tư, 27 Tháng 12 2017 515

5 / 15.