Hiển thị # 
41 Chương Đào tạo thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 17/7/2017) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 22/7/2017) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 28 Tháng 6 2017 189
42 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 17/7/2017) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 28 Tháng 6 2017 176
43 Chương trình Tập huấn các VBQPPL về lĩnh vực XDCTGT (ngày 28/6/2017) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 05 Tháng 6 2017 430
44 Chương trình Tập huấn các VBQPPL về lĩnh vực XDCTGT (ngày 29/6/2017) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 05 Tháng 6 2017 529
45 Tổ chức Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 26/6/2016) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 05 Tháng 6 2017 558
46 Tổ chức Đào tạo thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 20/6/2017) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 24/6/2017) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 05 Tháng 6 2017 482
47 Tổ chức Chương trình đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 28/6/2017) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 05 Tháng 6 2017 568
48 Tổ chức Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 26/6/2016) dành cho các tỉnh phía nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 05 Tháng 6 2017 280
49 Khai giảng Chương trình Đào tạo kiểm định chất lượng CTGT (ngày 28/6/2017) tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ sáu, 02 Tháng 6 2017 396
50 Tổ chức Đào tạo thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 26/6/2017) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 26/6/2017) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ sáu, 02 Tháng 6 2017 737

5 / 10.