Hiển thị # 
41 Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm tra viên ATGT đường thủy nội địa dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại T.P Cần Thơ Thứ ba, 18 Tháng 4 2017 136
42 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm tra ATGT đường thủy nội địa dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại T.P Hồ Chí Minh Thứ ba, 18 Tháng 4 2017 122
43 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm tra ATGT đường thủy nội địa dành cho các tỉnh Miền TRung tổ chức tại Đà Nẵng Thứ hai, 17 Tháng 4 2017 144
44 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm tra ATGT đường thủy nội địa dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội Thứ năm, 13 Tháng 4 2017 152
45 Chương trình đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT dành cho các tỉnh Miền trung tổ chức tại T.P Đà Nẵng Thứ năm, 13 Tháng 4 2017 166
46 Chương trình Đào tạo thí nghiệm viên ngắn hạn và Quản lý phòng thí nghiệm tại Đà Nẵng dành cho các tỉnh Miền trung Thứ năm, 13 Tháng 4 2017 158
47 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ dành cho các tỉnh Miền trung tổ chức tại T.P Đà Nẵng Thứ năm, 13 Tháng 4 2017 133
48 Chương trình Đào tạo thí nghiệm viên ngắn hạn và Quản lý phòng thí nghiệm tại Hà Nội dành cho các tỉnh phía Bắc Thứ năm, 13 Tháng 4 2017 156
49 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại T.P Hà Nội Thứ năm, 13 Tháng 4 2017 158
50 Chương trình đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội Thứ năm, 13 Tháng 4 2017 154

5 / 8.