Hiển thị # 
31 Mẫu Đơn đăng ký học Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ Thứ tư, 09 Tháng 8 2017 206
32 Tổ chức Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 11/9/2017) dành cho các tổ chức và cá nhân thuộc địa bàn tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu Thứ ba, 08 Tháng 8 2017 140
33 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 26/7/2017) dành cho các tổ chức và cá nhân thuộc địa bàn TP. Cần Thơ Thứ tư, 28 Tháng 6 2017 260
34 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 24/7/2017) dành cho các tổ chức và cá nhân thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai Thứ tư, 28 Tháng 6 2017 272
35 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 31/7/2017) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 5/8/2017) tổ chức tại tỉnh Bình Dương Thứ tư, 28 Tháng 6 2017 256
36 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 29/7/2017) dành cho các tổ chức và cá nhân thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương Thứ tư, 28 Tháng 6 2017 255
37 Chương trình Đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 15/7/2017) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ tư, 28 Tháng 6 2017 229
38 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 15/7/2017) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 16/7/2017) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ tư, 28 Tháng 6 2017 254
39 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 15/7/2017) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ tư, 28 Tháng 6 2017 271
40 Chương trình Đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 20/7/2017) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 28 Tháng 6 2017 180

4 / 10.