Hiển thị # 
31 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 2/5/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ tư, 17 Tháng 4 2019 200
32 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 2/5/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 17 Tháng 4 2019 113
33 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 2/5/2019) dành cho các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long tổ chức tại TP. Cần Thơ Thứ tư, 17 Tháng 4 2019 185
34 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 2/5/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 17 Tháng 4 2019 88
35 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (2/5/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 11/5/2019) dành các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long tổ chức Tại TP. Cần Thơ Thứ tư, 17 Tháng 4 2019 89
36 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (2/5/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 11/5/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ tư, 17 Tháng 4 2019 104
37 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (2/5/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 11/5/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 17 Tháng 4 2019 86
38 Chương trình Đào tạo ATLĐ & VSMT (ngày 23/4/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 203
39 Chương trình Đào tạo ATLĐ & VSMT (ngày 23/4/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 342
40 Chương trình Đào tạo ATLĐ & VSMT (ngày 23/4/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 410

4 / 17.