Hiển thị # 
21 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (14/1/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 17/1/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ năm, 27 Tháng 12 2018 388
22 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (3/12/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 8/12/2018) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ sáu, 23 Tháng 11 2018 7877
23 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 7/12/2018) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ sáu, 23 Tháng 11 2018 399
24 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 7/12/2018) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ sáu, 23 Tháng 11 2018 237
25 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (3/12/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 8/12/2018) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ CHí Minh Thứ sáu, 23 Tháng 11 2018 397
26 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 7/12/2018) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ sáu, 23 Tháng 11 2018 144
27 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (3/12/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 7/12/2018) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ sáu, 23 Tháng 11 2018 419
28 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (22/11/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 24/11/2018) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ năm, 08 Tháng 11 2018 549
29 Chương trình Đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 15/11/2018) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 01 Tháng 11 2018 1748
30 Chương trình Đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 15/11/2018) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 01 Tháng 11 2018 691

3 / 12.