Hiển thị # 
21 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 25/3/2019) dành cho các tỉnh Miền Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 541
22 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 25/3/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 153
23 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 25/3/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 389
24 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/3/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 30/3/2019) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 367
25 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/3/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 30/3/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 398
26 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/3/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 30/3/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 377
27 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/3/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 362
28 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/3/2019) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 259
29 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/3/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 168
30 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 182

3 / 14.