Hiển thị # 
21 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (21/5/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 25/5/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 09 Tháng 5 2019 158
22 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 21/5/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 08 Tháng 5 2019 103
23 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (21/5/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 25/5/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 08 Tháng 5 2019 154
24 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 21/5/2019) dành cho các tỉnh miền Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 08 Tháng 5 2019 114
25 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 2/5/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 22 Tháng 4 2019 259
26 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 2/5/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 22 Tháng 4 2019 269
27 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 2/5/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 22 Tháng 4 2019 242
28 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (2/5/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 11/5/2019) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 22 Tháng 4 2019 149
29 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (2/5/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 11/5/2019) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 22 Tháng 4 2019 151
30 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 2/5/2019) dành cho các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long tổ chức tại TP. Cần Thơ Thứ tư, 17 Tháng 4 2019 311

3 / 17.