Hiển thị # 
11 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 19/6/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 10 Tháng 6 2019 76
12 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 19/6/2019) dành cho các tỉnh miền Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 10 Tháng 6 2019 43
13 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (19/6/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 22/6/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 10 Tháng 6 2019 57
14 Chương trình ôn tập và thi sát hạch chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin (ngày 18/6/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 03 Tháng 6 2019 67
15 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 17/6/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ năm, 30 Tháng 5 2019 115
16 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 17/6/2019) dành cho các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ năm, 30 Tháng 5 2019 62
17 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (6/6/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 15/6/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ năm, 30 Tháng 5 2019 54
18 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (27/5/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 30/5/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ ba, 21 Tháng 5 2019 72
19 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 21/5/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 09 Tháng 5 2019 163
20 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (21/5/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 25/5/2019) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 09 Tháng 5 2019 146

2 / 18.