Hiển thị # 
11 Chương trình Đào tạo ATLĐ & VSMT (ngày 23/4/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 341
12 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 23/4/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 158
13 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 23/4/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 175
14 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 23/4/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 219
15 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (17/4/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 20/4/2019) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 191
16 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (17/4/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 20/4/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 235
17 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (17/4/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 20/4/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 254
18 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 17/4/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 295
19 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 17/4/2019) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 186
20 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 17/4/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 01 Tháng 4 2019 254

2 / 14.