Hiển thị # 
11 Chương trình đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 19/3/2020) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. HCM Thứ hai, 17 Tháng 2 2020 1
12 Tổ chức Đào tạo nghiệp vụ đảm bảo giao thông và ATGT đường bộ dành cho các Dự án thi công nâng cấp, cải tạo, bảo trì các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường địa phương dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 17 Tháng 2 2020 2
13 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 02/12/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội Thứ sáu, 22 Tháng 11 2019 733
14 Chương trình đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 09/12/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ sáu, 22 Tháng 11 2019 523
15 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 02/12/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 07/12/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại thành phố Hà Nội Thứ sáu, 22 Tháng 11 2019 227
16 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 05/11/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 09/11/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ tư, 23 Tháng 10 2019 992
17 Chương trình đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 24/10/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 14 Tháng 10 2019 253
18 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 24/10/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 26/10/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại thành phố Hà Nội Thứ hai, 14 Tháng 10 2019 192
19 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 24/10/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội Thứ hai, 14 Tháng 10 2019 230
20 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 12/10/2019) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ hai, 23 Tháng 9 2019 1560

2 / 22.