Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 24/3/2020) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 28/3/2020) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh

PDF.InEmail

Đào tạo-Bồi dưỡng
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: