Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 07/10/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 09/10/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng

PDF.InEmail

Đào tạo-Bồi dưỡng
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: