Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 11/9/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 14/9/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại thành phố Hà Nội

PDF.InEmail

Đào tạo-Bồi dưỡng
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: