Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (12/8/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 17/8/2019) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh

PDF.InEmail

Đào tạo-Bồi dưỡng
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: