Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (12/7/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 19/7/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng

PDF.InEmail

Đào tạo-Bồi dưỡng
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: