Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (6/6/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 15/6/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội

PDF.InEmail

Đào tạo-Bồi dưỡng
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: