Khai giảng Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên NH (ngày 25/6/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 30/6/2018) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà nẵng

PDF.InEmail

Đào tạo-Bồi dưỡng
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: