Chương trình Đào tạo thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 04/3/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 10/3/2018) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP.Đà Nẵng

PDF.InEmail

Đào tạo-Bồi dưỡng
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: