Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (27/1/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (3/2/2018) dành cho các tổ chức và cá nhân thuộc địa bàn TP Cần Thơ

PDF.InEmail

Đào tạo-Bồi dưỡng
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: