Hiển thị # 
1 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 14/5/2020) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 22/5/2020) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại thành phố Hà Nội Thứ hai, 11 Tháng 5 2020 5736
2 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 07/5/2020) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. HCM Thứ hai, 27 Tháng 4 2020 8982
3 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 24/3/2020) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 28/3/2020) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 05 Tháng 3 2020 11146
4 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 24/3/2020) dành cho các tỉnh phia Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 05 Tháng 3 2020 9648
5 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 16/3/2020) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 17 Tháng 2 2020 9405
6 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 16/3/2020) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 19/3/2020) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại thành phố Hà Nội Thứ hai, 17 Tháng 2 2020 5664
7 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 19/3/2020) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 17 Tháng 2 2020 4711
8 Đào tạo nghiệp vụ Đảm bảo giao thông và an toàn giao thông đường bộ dành cho các Dự án thi công nâng cấp cải tạo, bảo trì các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường địa phương tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 17 Tháng 2 2020 4733
9 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 16/03/2020) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại thành phố Đà Nẵng Thứ hai, 17 Tháng 2 2020 3733
10 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 16/03/2020) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 19/03/2020) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại thành phố Đà Nẵng Thứ hai, 17 Tháng 2 2020 2059

1 / 23.