Hiển thị # 
1 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 02/12/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội Thứ sáu, 22 Tháng 11 2019 669
2 Chương trình đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 09/12/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ sáu, 22 Tháng 11 2019 429
3 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 02/12/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 07/12/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại thành phố Hà Nội Thứ sáu, 22 Tháng 11 2019 190
4 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 05/11/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 09/11/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ tư, 23 Tháng 10 2019 823
5 Chương trình đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 24/10/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 14 Tháng 10 2019 225
6 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 24/10/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 26/10/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại thành phố Hà Nội Thứ hai, 14 Tháng 10 2019 168
7 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 24/10/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội Thứ hai, 14 Tháng 10 2019 196
8 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 12/10/2019) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ hai, 23 Tháng 9 2019 1468
9 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 07/10/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 09/10/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ hai, 23 Tháng 9 2019 1653
10 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 07/10/2019) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ hai, 23 Tháng 9 2019 324

1 / 21.