Hiển thị # 
1 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 25/3/2019) dành cho các tỉnh Miền Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 239
2 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 25/3/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 101
3 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 25/3/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 225
4 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/3/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 30/3/2019) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 182
5 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/3/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 30/3/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 111
6 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/3/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 30/3/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 192
7 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/3/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 237
8 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/3/2019) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 161
9 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/3/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 113
10 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 147

1 / 12.