Hiển thị # 
1 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (27/5/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 30/5/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ ba, 21 Tháng 5 2019 9
2 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 21/5/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 09 Tháng 5 2019 93
3 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (21/5/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 25/5/2019) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 09 Tháng 5 2019 76
4 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 21/5/2019) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 09 Tháng 5 2019 48
5 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (21/5/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 25/5/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 09 Tháng 5 2019 50
6 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (21/5/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 25/5/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 09 Tháng 5 2019 76
7 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 21/5/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 08 Tháng 5 2019 63
8 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (21/5/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 25/5/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 08 Tháng 5 2019 108
9 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 21/5/2019) dành cho các tỉnh miền Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 08 Tháng 5 2019 71
10 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 2/5/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 22 Tháng 4 2019 217

1 / 16.