Hiển thị # 
1 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (22/11/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 24/11/2018) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ năm, 08 Tháng 11 2018 196
2 Chương trình Đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 15/11/2018) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 01 Tháng 11 2018 1360
3 Chương trình Đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 15/11/2018) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 01 Tháng 11 2018 591
4 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 19/11/2018) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 01 Tháng 11 2018 2127
5 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (15/11/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 19/11/2018) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 01 Tháng 11 2018 1012
6 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (15/11/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 19/11/2018) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 01 Tháng 11 2018 1811
7 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 19/11/2018) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 01 Tháng 11 2018 29
8 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/10/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 27/10/2018) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ sáu, 19 Tháng 10 2018 119
9 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 22/10/2018) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 10 Tháng 10 2018 72
10 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (22/10/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 27/10/2018) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ ba, 09 Tháng 10 2018 82

1 / 9.