Hiển thị # 
1 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 05/11/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 09/11/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ tư, 23 Tháng 10 2019 287
2 Chương trình đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 24/10/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ hai, 14 Tháng 10 2019 134
3 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 24/10/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 26/10/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại thành phố Hà Nội Thứ hai, 14 Tháng 10 2019 91
4 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 24/10/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội Thứ hai, 14 Tháng 10 2019 122
5 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 12/10/2019) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ hai, 23 Tháng 9 2019 960
6 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 07/10/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 09/10/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ hai, 23 Tháng 9 2019 1218
7 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 07/10/2019) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ hai, 23 Tháng 9 2019 214
8 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 12/10/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 23 Tháng 9 2019 432
9 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 07/10/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 09/10/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 23 Tháng 9 2019 107
10 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 07/10/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 23 Tháng 9 2019 53

1 / 21.