Hiển thị # 
1 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 18/12/2017) dành cho các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 59
2 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 22/11/2017) dành cho các tỉnh Phía Nam tổ chức tại Đồng Nai Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 132
3 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 28/11/2017) dành cho các tổ chức và cá nhân thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 70
4 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 22/11/2017) dành cho các tỉnh Phía bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ sáu, 10 Tháng 11 2017 73
5 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (22/11/2017) và Quản lý phòng thí nghiệm (25/11/2017) dành cho các tỉnh Phía Bắc tổ chức Tại Hà Nội Thứ hai, 06 Tháng 11 2017 151
6 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 30/102017) dành cho các tỉnh Phía bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ năm, 19 Tháng 10 2017 218
7 Tổ chức Chương trình Đào tạo thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 19/10/2017) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 26/10/2017) dành cho các tỉnh phí Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 18 Tháng 10 2017 304
8 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 28/9/2017) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại Đồng Nai Thứ hai, 11 Tháng 9 2017 1263
9 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/9/2017) dành cho các tổ chức và cá nhân thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ hai, 11 Tháng 9 2017 1071
10 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 11/9/2017) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 16/9/2017) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội Thứ năm, 24 Tháng 8 2017 3469

1 / 8.