Hiển thị # 
1 Chương trình đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 12/9/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ năm, 05 Tháng 9 2019 242
2 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 11/9/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 14/9/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại thành phố Hà Nội Thứ năm, 05 Tháng 9 2019 289
3 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 26/8/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội Thứ sáu, 16 Tháng 8 2019 71
4 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 26/8/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 31/8/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại thành phố Hà Nội Thứ sáu, 16 Tháng 8 2019 84
5 Chương trình đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 26/8/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ sáu, 16 Tháng 8 2019 357
6 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 26/8/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 15 Tháng 8 2019 59
7 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 26/8/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 30/8/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 15 Tháng 8 2019 110
8 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 26/8/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 15 Tháng 8 2019 34
9 Chương trình đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 26/8/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. HCM Thứ năm, 15 Tháng 8 2019 40
10 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 26/8/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. HCM Thứ năm, 15 Tháng 8 2019 62

1 / 20.