Hiển thị # 
1 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 22/7/2019) dành cho các tỉnh miền Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ sáu, 05 Tháng 7 2019 33
2 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (22/7/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 27/7/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ sáu, 05 Tháng 7 2019 46
3 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (12/7/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 19/7/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ hai, 24 Tháng 6 2019 54
4 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 12/7/2019) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ hai, 24 Tháng 6 2019 55
5 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 28/6/2019) dành cho các tỉnh miền Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 19 Tháng 6 2019 67
6 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (28/6/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 6/7/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ tư, 19 Tháng 6 2019 63
7 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 19/6/2019) dành cho các tỉnh Miền Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ ba, 11 Tháng 6 2019 137
8 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (19/6/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 22/6/2019) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ ba, 11 Tháng 6 2019 128
9 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 19/6/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ ba, 11 Tháng 6 2019 139
10 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (19/6/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 22/6/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ ba, 11 Tháng 6 2019 80

1 / 18.