Chức năng nhiệm vụ

Giới thiệu

PDF.InEmail

Tên cơ quan

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ THÔNG TIN

-  Tên giao dịch bằng tiếng Anh:

Center of Training and Information (CTI - ITST)

-  Cơ quan chủ quản:         Viện Khoa học và Công nghệ GTVT (ITST)

-  Logo

 

 

Người đại diện trước pháp luật

-  Họ và tên    : TS. Đào Huy Hoàng

-  Chức vụ      : Giám đốc Trung tâm

-  Điện thoại   : 0917517936

- Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trụ sở chính

-  Địa chỉ : Tầng 3 – Nhà D - Số 1252, đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

-  Điện thoại : 024 3766 4765; 024 3766 9469; 024 3766 9871

-  Fax : 024 3766 4764

-  E-Mail : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tài khoản

-  Số tài khoản: 028704060003015

-  Mở tại        : Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) – Chi nhánh Cầu Giấy Phòng giao dịch Quan Hoa

-  TK Kho bạc : 3713.097.9.668 Kho bạc Nhà nước Quận Cầu Giấy – Hà Nội

-  Mã số thuế  : 010.072.9251 - 018

Chức năng nhiệm vụ

 

 • Nghiên cứu và triển khai các dịch vụ khoa học công nghệ về: Tổ chức giao thông; An toàn giao thông; Môi trường ngành GTVT; Thiết kế, giám sát, thi công xây dựng, khai thác và bảo trì công trình giao thông;
 • Nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ xây dựng công trình và các loại hình đào tạo khác;
 • Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, quản lý khai thác thư viện khoa học kỹ thuật, tra cứu thông tin và các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đối tượng trong và ngoài Ngành GTVT;
 • Đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ xây dựng công trình và các lĩnh vực khác;
 • Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học công nghệ cao bao gồm: cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật và các đối tượng khác;
 • Đào tạo ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ tài chính - kế toán;
 • Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để: Đào tạo sau đại học, đại học tại chức, vừa học vừa làm, liên thông và đào tạo nghề;
 • Tư vấn cung ứng nguồn nhân lực về: Nghiên cứu khoa học công nghệ, tư vấn xây dựng công trình, thí nghiệm, kiểm định, công nhân kỹ thuật, người lao động cho các tổ chức trong và ngoài nước;
 • Tổ chức, xây dựng, quản lý và khai thác thư viện, nguồn thông tin tư liệu khoa học kỹ thuật GTVT trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
 • Tổng hợp, xây dựng ngân hàng dữ liệu, phân tích, xử lý các nguồn thông tin khoa học công nghệ trong và ngoài nước để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông tin dưới dạng mục lục thư viện, tài liệu tra cứu, phim tài liệu;
 • Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về thông tin khoa học công nghệ, thư viện;
 • Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Ngành GTVT liên quan đến lĩnh vực Khoa học công nghệ ngành GTVT trong và ngoài nước, đặc biệt trong các lĩnh vực: An toàn giao thông; Môi trường GTVT; Cầu – Hầm; Đường; Cảng...;
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo, chuyên đề, triển lãm thành tựu Khoa học kỹ thuật Ngành GTVT;
 • Tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ và sở hữu công nghiệp trong lĩnh vực GTVT;
 • Tư vấn xúc tiến khoa học công nghệ, tổ chức tham quan khảo sát, hợp tác phát triển khoa học công nghệ và thương mại trong và ngoài nước cho các đơn vị trong ngành theo quy định của pháp luật;
 • Xuất bản và phát hành Tạp chí Khoa học và Công nghệ GTVT và các ấn phẩm khoa học công nghệ GTVT khác theo quy định của pháp luật;
 • Xây dựng và phát triển phần mềm máy tính, tài liệu hướng dẫn chuyên dụng. Tổ chức hội thảo khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nâng cao nghiệp vụ, nguồn nhân lực thực hiện công tác nghiên cứu và dịch vụ tư vấn trong lĩnh phát triển giao thông, bảo vệ và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải;
 • Quản lý và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống trang thiết bị và tài sản được giao; quản lý cán bộ; quản lý tài chính và các hoạt động có thu của đơn vị theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp của Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải;
 • Sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải giao.

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số đăng ký A-885 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 30/6/2016 bao gồm:

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải ; tổ chức giao thông, an toàn giao thông, môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo, thông tin – thư viện

Dịch vụ KH&CN: Tư vấn xây dựng, lập dự án thiết kế, thẩm định, giám sát thi công về tổ chức giao thông , an toàn giao thông, môi trường, xây dựng công trình. Đào tạo bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ; Xây dựng và quản lý khai thác thông tin – thư viện; tyuên truyền, phổ biến,tư vấn phát triển KH&CN, biên soạn các ấn phẩm, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên

Xuất bản Bản tin KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GTVT theo Giấy phép xuất bản Số 53/GP - XBBT Ngày 22/8/2017 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hoạt động thư viện theo Giấy chứng nhận Số 06/VHTT_ĐKHĐTV ngày 05/8/2004 của Bộ Văn hoá thông tin.