title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (3/12/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 8/12/2018) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 7790
2 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 7/12/2018) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 209
3 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 7/12/2018) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 161
4 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (3/12/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 8/12/2018) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ CHí Minh 212
5 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 7/12/2018) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 38
6 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (3/12/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 7/12/2018) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 243
7 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (22/11/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 24/11/2018) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 408
8 Chương trình Đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 15/11/2018) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 1565
9 Chương trình Đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 15/11/2018) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 625
10 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 19/11/2018) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 2413