title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 26/8/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội 23
2 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 26/8/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 31/8/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại thành phố Hà Nội 17
3 Chương trình đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 26/8/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 19
4 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 26/8/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 21
5 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 26/8/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 30/8/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 12
6 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 26/8/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 9
7 Chương trình đào tạo Kiểm định chất lượng CTGT (ngày 26/8/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. HCM 13
8 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 26/8/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. HCM 35
9 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 26/8/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 31/8/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. HCM 5
10 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 12/8/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 74