title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 15
2 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 22
3 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 12
4 Chương trình Tập huấn ATLĐ & VSMT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 11
5 Chương trình Tập huấn ATLĐ & VSMT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 12
6 Chương trình Tập huấn ATLĐ & VSMT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội 13
7 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/2/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 2/3/2019) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 10
8 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/2/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 2/3/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 12
9 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/2/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 2/3/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 12
10 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/2/2019) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 12