PDF.InEmail

Chào mừng quý vị đến với trang Khoa học và Công nghệ của Trung tâm Đào tạo và Thông tin.

 

Trang Đào tạo và Thông tin do Bộ phận Đào tạo và Thông tin phụ trách. Quý vị và các bạn có thể truy cập Cổng Thông tin Đào tạo Đại học tại địa chỉ này. Tiện ích của cổng Đào tạo và Thông tin:

Giúp Trung tâm quản lý công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo và thông tin khoa học kỹ thuật ngành GTVT hiệu quả hơn: đơn giản, nhanh và chính xác:

- Trung tâm có thể gửi thông báo, văn bản quy định đến từng học viên; Khi tổ chức thi (lập danh sách, phòng thi, thời gian) trên hệ thống thông tin về chương trình đào tạo và thi lập tức được gửi đến từng học viên có tên trong danh sách đó, danh sách học viên không được thi; Các thông báo quá hạn nhắc nhở học viên: hạn đóng học phí, hạn đăng ký môn học …; Thống kê được học viên về việc làm, việc làm phù hợp không, hiện đang công tác ở đâu, liên lạc …Mang lại tiện ích cho học viên trong quá trình học tập và tra cứu: dễ, nhanh, kịp thời và tiết kiệm thời gian; Cập nhật thông tin từ Trung tâm: các thông báo, hoạt động sắp diễn ra, …; Đăng ký môn học được tổ chức (có kèm theo điều kiện tiên quyết,...); Liên lạc với Trung tâm nhanh chóng, đơn giản (kể cả khi đã ra trường); Tra cứu theo dõi toàn bộ quá trình học tập; Tra cứu thông tin về tình hình tài chính; Liên lạc với cán bộ lớp, các bạn học viên cùng lớp;

- Giới thiệu các hoạt động Thông tin khoa học kỹ thuật, triển lãm, thư viện, ấn phẩm mới...Ngoài ra, còn cung cấp các thông tin khác về giảng đường, cố vấn học tập, tài liệu phổ cập, sách học điện tử, cũng như tiếp nhận các phản hồi, thắc mắc liên quan đến hoạt động Đào tạo Đại học của Nhà trường.