tin moi

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 19/6/2019) dành cho các tỉnh Miền Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 110
2 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (19/6/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 22/6/2019) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 40
3 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 19/6/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 119
4 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (19/6/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 22/6/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 75
5 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 19/6/2019) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 47
6 Chương trình ôn tập và thi sát hạch chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin (ngày 04/7/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 58
7 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 19/6/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 62
8 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 19/6/2019) dành cho các tỉnh miền Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 35
9 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (19/6/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 22/6/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 30
10 Chương trình ôn tập và thi sát hạch chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin (ngày 18/6/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 118
11 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 17/6/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 147
12 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 17/6/2019) dành cho các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 116
13 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (6/6/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 15/6/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 117
14 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (27/5/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 30/5/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 296
15 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 21/5/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 268
16 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (21/5/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 25/5/2019) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 208
17 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 21/5/2019) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 191
18 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (21/5/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 25/5/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 184
19 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 21/5/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 260
20 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (21/5/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 25/5/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 172

1 / 13.