Chi bộ DTM

chủ đền con chi bộ

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Quyết định đánh giá và xếp loại đảng viên năm 2017 5876
2 Quyết định đánh giá và xếp loại chất lượng chi bộ 3716
3 Đảng ủy Viện KH&CN GTVT học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 15760
4 Ban Cán sự Đảng - Đảng ủy Bộ GTVT thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13 17834
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm của người đảng viên 44997
6 Kinh nghiệm phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ 54589
7 Ông ngoại vợ làm cho chế độ cũ, tôi có được kết nạp Đảng? 45636
8 Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ ngành 24158
9 Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải kỷ niệm 65 năm thành lập 16735
10 Hà Nội: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 13171
11 Gặp gỡ thân mật chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 17770
12 Chi bộ Đào Tạo – Thông tin – Môi trường kết nạp đảng viên mới 20046
13 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo 34047
14 Thực hiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ "Năm nâng cao chất lượng chi bộ” của Đảng ủy Khối 21382
15 Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 17984
16 Thái độ đúng đắn của cán bộ lãnh đạo trước những khuyết điểm, sai lầm của mình 24809
17 Đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác tổ chức, cán bộ 40145
18 Tăng cường sư chỉ đạo, phố hợp công tác giữa Chi bộ ĐT-TT-MT với các chính quyền và các tổ chức đoàn thể trực thuộc 14035
19 Kinh nghiệm bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 20082
20 Tăng cường vai trò, vị trí của Đảng 17189

1 / 2.