Chi bộ DTM

chủ đền con chi bộ

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Quyết định đánh giá và xếp loại đảng viên năm 2017 1461
2 Quyết định đánh giá và xếp loại chất lượng chi bộ 1109
3 Đảng ủy Viện KH&CN GTVT học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 12897
4 Ban Cán sự Đảng - Đảng ủy Bộ GTVT thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13 15288
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm của người đảng viên 35680
6 Kinh nghiệm phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ 40828
7 Ông ngoại vợ làm cho chế độ cũ, tôi có được kết nạp Đảng? 40692
8 Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ ngành 21885
9 Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải kỷ niệm 65 năm thành lập 14477
10 Hà Nội: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 11086
11 Gặp gỡ thân mật chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 15619
12 Chi bộ Đào Tạo – Thông tin – Môi trường kết nạp đảng viên mới 17936
13 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo 31582
14 Thực hiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ "Năm nâng cao chất lượng chi bộ” của Đảng ủy Khối 19217
15 Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 16477
16 Thái độ đúng đắn của cán bộ lãnh đạo trước những khuyết điểm, sai lầm của mình 21743
17 Đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác tổ chức, cán bộ 37467
18 Tăng cường sư chỉ đạo, phố hợp công tác giữa Chi bộ ĐT-TT-MT với các chính quyền và các tổ chức đoàn thể trực thuộc 12154
19 Kinh nghiệm bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 17769
20 Tăng cường vai trò, vị trí của Đảng 15091

1 / 2.