Chi bộ DTM

chủ đền con chi bộ

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Quyết định đánh giá và xếp loại đảng viên năm 2017 638
2 Quyết định đánh giá và xếp loại chất lượng chi bộ 490
3 Đảng ủy Viện KH&CN GTVT học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 12201
4 Ban Cán sự Đảng - Đảng ủy Bộ GTVT thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13 14601
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm của người đảng viên 33145
6 Kinh nghiệm phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ 38385
7 Ông ngoại vợ làm cho chế độ cũ, tôi có được kết nạp Đảng? 38137
8 Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ ngành 21159
9 Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải kỷ niệm 65 năm thành lập 13787
10 Hà Nội: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 10401
11 Gặp gỡ thân mật chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 14936
12 Chi bộ Đào Tạo – Thông tin – Môi trường kết nạp đảng viên mới 17282
13 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo 30824
14 Thực hiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ "Năm nâng cao chất lượng chi bộ” của Đảng ủy Khối 18630
15 Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 16120
16 Thái độ đúng đắn của cán bộ lãnh đạo trước những khuyết điểm, sai lầm của mình 20821
17 Đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác tổ chức, cán bộ 36671
18 Tăng cường sư chỉ đạo, phố hợp công tác giữa Chi bộ ĐT-TT-MT với các chính quyền và các tổ chức đoàn thể trực thuộc 11650
19 Kinh nghiệm bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 17008
20 Tăng cường vai trò, vị trí của Đảng 14455

1 / 2.