Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện công tác giáo dục ATGT trong trường học

PDF.InEmail

Tại buổi làm việc giữa Bộ GTVT và Bộ GD&ĐT vừa mới diễn ra, Bộ GD&ĐT đã có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện công tác giáo dục ATGT trong trường học, những tồn tại, khó khăn và một số giải pháp cụ thể trong thời gian tới.

Theo đó, với hơn 22 triệu học sinh, sinh viên trong cả nước, Bộ GT&ĐT đã triển khai các chủ trương của Chính phủ về việc đảm bảo ATGT và giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh, sinh viên. Trong hơn 10 năm triển khai thực hiện, Bộ đã ban hành hệ thống các quy định về công tác này để làm căn cứ pháp luật triển khai trong các cơ sở giao dục đào tạo: Ban hành Chỉ thị sô 13/GD-ĐT ngày 28/7/1995 về thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ và Chị thị 317/TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm TTATGT đường bộ và TTATGT đô thị; phát động cuộc vận động “Học sinh, sinh viên gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông” trong toàn ngành giáo dục năm 2007 - 2008; Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đào tại tại Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007; Ban hành Đề cương tuyên truyền, phổ biết Luật giao thông đường bộ cho HSSV theo chủ đề năm 2009…

Đối với tài liệu giảng dạy ATGT đã được biên soạn và tổ chức giảng dạy cho các bậc học từ mần non đến đại học.

Hiện nay, đối với các trường mầm non: Chủ điểm ATGT là một chủ điểm trong chương trình giáo dục mầm non với thời lượng thực hiện khoảng 1/9 tổng thời gian học, ngoài ra còn lồng ghép trong các môn học khác; đến này Bộ GD&ĐT đã biên soạn khoảng 10 đầu sách cho các lứa tuổi của cấp học này.


Tài liệu giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh


Đối với học sinh tiểu học đã đưa vào giảng dạy chính khóa các nội dung của ATGT thông qua các môn học Tự nhiên - Xã hội từ lớp 1 đến lớp 3; lồng ghép vào môn đạo đức lớp 4; lồng ghép vào môn khoa học ở lớp 5; Bộ GD&ĐT đã biên soạn tài liệu riêng với 6 bài học cho mỗi khối.

Đối với học sinh THCS và THPT: Trường trung học cơ sở dạy 4 tiết chính khóa về TTATGT trong môn giáo dục gồm 2 tiết ở lớp 6, 1 tiết ở lớp 7 và 1 tiết ở lớp 8; đối với các trường THPT thì tiến hành dạy lồng ghép nội dung giáo dục TTATGT vào các bài học về pháp luật của môn giáo dục công dân.

Đối với HSSV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thời lượng phổ biến trong “Tuần sinh hoạt công dân” đầu khóa là 4 tiết.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành quyết định sô 1467/QĐ-BGDĐT về danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phố biếu giáo dục phổ biến pháp luật trong trường mần non, tiều học, THCS, THPT. Thông qua các Dự án ATGT đường bộ, vốn vay của WB và vốn vay JICA, các Tư vấn nước ngoài đã nghiên cứu biên soạn chương trình và tài liệu giáo dục ATGT cho các cấp học từ mần non đến đại học, có sự kế thừa từ cấp thấp đến cấp cao hơn và không nặng về lý thuyết, giúp học sinh dễ tiếp thu hơn.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, quá trình triển khai thực hiện công tác giáo dục ATGT trong trường học vẫn còn một số hạn chế như: Các trường còn chưa thật quan tâm đúng mức trong công tác này, việc kiểm tra chưa được thường xuyên, việc phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn ở một số nơi chưa chặt chẽ; thời gian giảng dạy TTATGT trong chương trình chính khóa còn hạn hẹp do quỹ thời gian có hạn; ý thức chấp hành các quy định về ATGT của học sinh, sinh viên có chuyển biến nhưng tính tự giác chưa cao.

Bộ GD&ĐT cũng đưa ra được một số giải pháp về tình hình triển khai thực hiện công tác giáo dục ATGT trong trường học trong thời gian tới như: Ban hành kế hoạch của ngành giai đoạn 2013 - 2018 để triển khai thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cương thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo TTATGT; chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện cuộc vận động “HSSV gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc Luật giao thông”; rà soát, sửa đổi nội dung phù hợp với thực tiễn và gần gũi với đời sống hàng ngày; tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc và đánh giá thực hiện triển khai giáo dục ATGT trong nhà trường; phối hợp động bộ giữa giáo dục và các cơ quan liên quan, đặc biệt là cơ quan Công an để đào tạo được tác động từ nhiều phía đối với công tác giáo dục ATGT; chỉ đạo các cơ sở giáo dục phát huy vai trò của các tổ chức Đội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục ATGT trong trường học…

Theo diễn đàn ATVT Bộ GTVT