Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 16/9/2020) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 21/9/2020) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh

PDF.InEmail
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: