Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 21/9/2020) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 24/9/2020) dành cho các tình phía Nam tổ chức tại TP. HCM

PDF.InEmail
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: