Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 22/6/2020) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 27/6/2020) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng

PDF.InEmail
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: