Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 24/10/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 26/10/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại thành phố Hà Nội

PDF.InEmail
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: