Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 07/10/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 09/10/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh

PDF.InEmail




Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: