Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 26/8/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 31/8/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. HCM

PDF.InEmail
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: