Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 12/8/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 24/8/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại thành phố Hà Nội

PDF.InEmail

Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 12/8/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 24/8/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại thành phố Hà Nội


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: