Tổ chức Chương trình Đào tạo thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 19/10/2017) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 26/10/2017) dành cho các tỉnh phí Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội

PDF.InEmail

Tổ chức Chương trình Đào tạo thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 19/10/2017) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 26/10/2017) dành cho các tỉnh phí Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: