Triển khai thực hiện quản lý và bảo vệ KCHTGT đường bộ

PDF.InEmail

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 

Công văn nêu rõ, ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 1 l/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ KCHTGT đường bộ, Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

Để triển khai thực hiện Nghị định số 64/2016/NĐ-CP, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các Sở GTVT trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai các nội dung của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP.

Bộ GTVT giao Vụ ATGT chủ trì, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị có liên quan triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 64/2016/NĐ-CP kết hợp với tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thẩm định, tham tra ATGT đường bộ; thời gian thực hiện trong Quý III năm 2016.

Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT ngày 25/05/2012 quy định về đào tạo, cấp và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên ATGT, trình Bộ ban hành trong Quý IV/2016.

Nguồn: Bộ GTVT.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: