Sử dụng mặt đường quá độ để khai thác tạm đảm bảo tiến độ DA tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

PDF.InEmail

Để đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành đoạn tuyến Km31+245 – Km37+150 dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình trong tháng 6/2016, Bộ Giao thông vận tải chấp thuận về nguyên tắc điều chỉnh thiết kế, sử dụng mặt đường quá độ để khai thác tạm như đề xuất của Doanh nghiệp Xuân Trường. Đồng thời yêu cầu Chủ đầu tư (Sở GTVT Hà Nam) chỉ đạo Tư vấn lập đề cương và thực hiện nghiêm túc công tác quan trắc độ lún và ổn định công trình trong quá trình thi công, khai thác; thiết kế kết cấu mặt đường quá độ và tính toán chiều dày phòng lún phù hợp, đảm bảo kinh tế - kỹ thuật, ổn định công trình.

Đối với các vị trí cống ngang trong phạm vi xử lý nền đất yếu, Bộ yêu cầu Chủ đầu tư chỉ đạo Tư vấn thiết kế, Nhà thầu tính toán, điều chỉnh kết cấu móng để tiến hành thi công ngay, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Yêu cầu Nhà thầu thi công (Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường) khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu, thi công 3 ca liên tục, thực hiện nghiêm túc các cam kết với Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi khu dân cư xóm Rặng và xóm 7 Hội Động (L=360m) thuộc huyện Lý Nhân, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quan tâm, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng khẩn trương giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà thầu trong tháng 01/2016 để triển khai thi công, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn/


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: