Đầu tư xây dựng tuyến tránh QL1 đoạn qua Đèo Con, tỉnh Hà Tĩnh

PDF.InEmail

 

về phương án đầu tư Dự án

Đơn vị Tư vấn (TEDI) báo cáo về phương án đầu tư Dự án tại cuộc họp

Chiều 23/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan về phương án đầu tư Dự án xây dựng tuyến tránh QL1 đoạn qua Đèo Con, tỉnh Hà Tĩnh nhằm mục tiêu bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo của đơn vị Tư vấn (TEDI), Dự án có chiều dài khoảng 55km, đi qua địa phận 2 huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và Quảng Trạch (Quảng Bình). Dự án có điểm đầu tại vị trí giao cắt giữa QL12C và QL1 tuyến tránh thị trấn Kỳ Anh thuộc địa phận xã Kỳ Tâm, huyện Kỳ Anh; điểm cuối tại vị trí giao cắt giữa QL1 với QL12A thuộc địa phận xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch.

Về phương án tuyến, đơn vị Tư vấn cho biết từ điều kiện địa hình, đô thị, quy hoạch và mạng lưới giao thông hiện tại, có thể nghiên cứu phương án tuyến tránh theo hai nhóm: phương án đi về phía Tây dãy Hoành Sơn và phương án đi về phía Đông dãy Hoành Sơn. Quy mô xem xét 2 mặt cắt ngang: B=9m xây dựng theo quy mô tối thiểu như các đường QL trong khu vực (QL12A, QL12C và đừng HCM); và B=7,5m xây dựng đồng bộ với quy mô đường hiện tại (ĐT554, ĐT555). Vận tốc thiết kế đối với đoạn tuyến đi theo đường hiện tại 60km/h; đối với đoạn tuyến theo hướng đường cao tốc 80km/h.

Trên cơ sở mục tiêu của Dự án, đơn vị Tư vấn đánh giá phương án tuyến đi về phía Đông dãy Hoành Sơn tránh cục bộ vị trí đèo chưa thực sự phù hợp do vẫn đi gần QL1; giải pháp đi xa khoảng 1,8km xây dựng hầm có chi phí lớn, không khả thi trong điều kiện nguồn vốn hiện nay. Vì vậy, đơn vị Tư vấn kiến nghị lựa chọn phương án đi về phía Tây dãy Hoành Sơn. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng gần 500 tỷ đồng.

về phương án đầu tư Dự án

QL1 tuyến tránh TP. Hà Tĩnh

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết, tại Thông báo số 72/VPCP, ngày 2/5/2016 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc đầu tư xây dựng tuyến đường tránh QL1 qua Đèo Con, tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ trưởng yêu cầu đơn vị Tư vấn tiếp tục nghiên cứu kỹ về phương án đầu tư, phương án hướng tuyến, trong đó phải bảo đảm mục tiêu về quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và các điều kiện về địa hình, đô thị, quy hoạch, mạng lưới giao thông hiện tại...

Thứ trưởng giao Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư nghiên cứu đầu tư Dự án theo hình thức BOT; đồng thời chỉ đạo đơn vị Tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh phương án đầu tư để trình Bộ trưởng Bộ GTVT trước ngày 26/5 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 29/5/2016.

Nguồn: mt.gov.vn