Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ ngành

PDF.InEmail

Vượt lên các khó khăn, trong năm 2013, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Thống nhất cao từ nhận thức đến hành động
Hàng tháng, Ban Cán sự đảng Bộ họp định kỳ từ 2 đến 3 phiên để quyết định các chủ trương lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ
Hàng tháng, Ban Cán sự đảng Bộ họp định kỳ từ 2 đến 3 phiên để quyết định các chủ trương lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ

Sự thống nhất cao từ nhận thức, chủ trương đến sự quyết tâm, quyết liệt, sát sao trong chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện toàn diện trên mọi lĩnh vực của tập thể Ban cán sự đảng Bộ GTVT được coi là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Ban cán sự đảng Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2013, một năm với nhiều thách thức lớn, đặc biệt trong việc phát triển đột phá về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, Chính phủ thắt chặt đầu tư công, tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Ban Cán sự đảng Bộ luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được Bộ Chính trị quy định và Quy chế làm việc, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, công khai, minh bạch, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; quyết định hoặc chỉ đạo đúng thẩm quyền, trách nhiệm; thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Bộ thông qua các Nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ.
Ông Vũ Quý Phàn - Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ GTVT cho biết, hàng tháng, Ban Cán sự đảng Bộ họp định kỳ từ 2 đến 3 phiên để quyết định các chủ trương lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ. Ngoài ra, khi có các công việc đột xuất, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ triệu tập họp xem xét, bàn bạc quyết định chủ trương để tổ chức thực hiện. Ngay sau các kỳ họp, Ban Cán sự đảng Bộ ban hành kịp thời Nghị quyết để chỉ đạo triển khai thực hiện ngay các chủ trương đã thống nhất.
“Ban cán sự đảng Bộ cũng luôn phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ. Mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Cán sự đảng Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ luôn bảo đảm sự công khai, minh bạch, dân chủ, thống nhất cao, thể hiện vai trò hạt nhân đoàn kết, trung tâm chính trị trong mọi hoạt động của Ngành” – ông Phàn khẳng định.
Cũng theo ông Phàn, Ban Cán sự đảng  Bộ cũng luôn thực hiện tốt mối quan hệ công tác với Văn phòng Trung ương cũng như với các Ban của Trung ương Đảng để tiếp nhận các chủ trương, kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phối hợp tốt với các tỉnh ủy, thành ủy trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ liên quan đến các địa phương, đặc biệt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông và giảm ùn tắc giao thông; việc phối hợp thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và các công trình, dự án trọng điểm khác của Bộ
Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành
Trong buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ GTVT về việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đồng chí Lê Hồng Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã khẳng định, Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm của ngành mình; đã thể hiện được bản lĩnh lãnh đạo, tính đoàn kết, thống nhất, làm tốt công tác tư tưởng trong tập thể Ban Cán sự cũng như trong đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức; kịp thời xử lý, khắc phục sai sót, khuyết điểm, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của ngành…

Vượt lên các khó khăn, trong năm 2013, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT tiếp tục quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ. Qua kết quả tổng kết năm 2013, Bộ Giao thông vận tải đã đạt được nhiều thành tích cao trong các lĩnh vực chuyên môn, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra qua đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4. Cụ thể, Bộ GTVT đã hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án năm 2013, đạt hiệu quả cao; đặc biệt, đã có sự cầu thị tiếp thu những ý kiến phản hồi, kịp thời sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp; chất lượng văn bản được nâng cao, công tác tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, Bộ GTVT đã thu hút được nguồn lực lớn ngoài ngân sách. “Riêng năm 2013 đã huy động được hơn 80.000 tỷ đồng/26 dự án, trong đó huy động cho các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên khoảng 50.000 tỷ đồng, chiếm 43% tổng mức đầu tư” – ông Phàn cho biết.
Năm 2013 cũng được Ban Cán sự đảng Bộ tiếp tục xác định là “Năm kỷ cương, chất lượng, tiến độ công trình giao thông”. Bộ Giao thông vận tải đã khởi công 78 công trình, dự án, khánh thành 46 công trình, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự đảng Bộ, tiến độ nhiều công trình, dự án đã đạt và vượt kế hoạch trước thời hạn, bảo đảm chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của xã hội, góp phần quan trọng phát triển  kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và các vùng, các địa phương nơi có công trình, dự án triển khai nói riêng.
Cat bang khanh thang Du an dau tu xay dung tuyen tranh Thanh pho Hue.jpg

Nhiều dự án giao thông đã được đưa vào sử dụng trong năm 2013 góp phần thúc đẩy giao thương, giảm tai nạn giao thông

Liên quan đến công tác sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp, Bộ GTVT đã hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa 45 doanh nghiệp trong đó có 11 Tổng công ty lớn của Bộ. Tình hình tài chính các doanh nghiệp bước đầu được lành mạnh hóa, tình trạng vay nợ cao đã được cơ bản khắc phục, đến nay các Tổng công ty của Bộ đã giảm được trung bình 50% số nợ phải trả/vốn điều lệ. Nợ đọng trong xây dựng cơ bản đã được khắc phục.
Về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, qua nghiên cứu, phân tích tình hình gia tăng tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm, Ban Cán sự đảng Bộ đã xác định đúng những nguyên nhân cơ bản, đề ra những giải pháp đúng đắn, từ đó trong 6 tháng cuối năm tai nạn giao thông đã giảm sâu, giúp cho công tác bảo đảm an toàn giao thông cả năm 2013 đạt kết quả cao; lần đầu tiên trong 2 năm liên tiếp tai nạn giao thông liên tục giảm cả 3 tiêu chí, số người tử vong dưới con số 10000 người.
Cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu
Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, Ban Cán sự đảng Bộ xác định cần tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất; quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo thực hiện những giải pháp đã đề ra qua đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, các giải pháp cụ thể theo Kế hoạch hành động của Ban Cán sự đảng Bộ. Trước hết, tập thể Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, triệt để thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ và chương trình hành động của cá nhân; chủ động hơn, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo công việc theo chức trách, nhiệm vụ.
Ban cán sự đảng Bộ GTVT cũng xác định cần có sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương; hết sức tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể; đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền để tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và xã hội; nêu cao tinh thần cầu thị, tiếp thu các ý kiến, thông tin phản hồi để kịp thời tự điều chỉnh.
Với tinh thần với tinh thần chung “Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, chất lượng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, tăng tốc hơn nữa, phát triển hơn nữa”, Ban Cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ quyết tâm giữ vững sự đoàn kết, nhất trí, đồng tâm hiệp lực, lãnh đạo toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị năm 2014 và những năm tiếp theo, góp phần của toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước.
Theo: giaothongvantai.com.vn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: