Thông báo đăng ký đại biểu tham dự Chương trình đào tạo về Sổ tay kiểm toán an toàn giao thông tại Thành phố Hà Nội

PDF.InEmail

Thực hiện Chương trình đào tạo về Sổ tay kiểm toán an toàn giao thông cho các bên liên quan trong khuôn khổ dự án “Tăng cường đào tạo cảnh sát giao thông tại Học viện cảnh sát nhân dân và các cơ sở đào tạo cảnh sát khác”, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Trung tâm Đào tạo và Thông tin xin thông báo về việc đăng ký đại biểu tham dự chương trình đào tạo tại Thành phố Hà Nội.

xem chi tiết tại đây


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: