Thiệp chúc tết của Trung tâm Đào tạo và Thông tin

PDF.InEmail

Chúc mừng năm mới 2011

Nhân dịp đầu Xuân Tân Mão 2011, Trung tâm Đào tạo và Thông tin xin gửi tới các tổ chức, cá nhân đang hợp tác với Trung tâm trong lĩnh vực Đào tạo và Thông tin KHKT ngành GTVT cùng toàn thể gia đình  lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất !

Chúc cho sự nghiệp Đào tạo bồi dưỡng KTNV, Thông tin Khoa học kỹ thuật GTVT của chúng ta trong năm mới sẽ vượt qua được mọi thử thách, cam go và giành được nhiều thắng lợi mới.

 

Trung tâm Đào tạo và Thông tin