Banh hành quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp phủ vữa nhựa polime

PDF.InEmail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 12/7, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký Quyết định số 2164/QĐ-BGTT ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp phủ vữa nhựa polime (Microsurfacing - Macro Seal) để áp dụng cho một số dự án thí điểm trên diện rộng và có quy mô lớn hơn.

Bộ GTVT giao Viện Khoa học và Công nghệ GTVT theo dõi, đánh giá và tổng kết các dự án thí điểm này để hoàn thiện, trình Bộ ban hành Quy định chính thức và làm cơ sở xây dựng, công bố tiêu chuẩn theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/7/2016.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Nguồn: mt.gov.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: