Bộ GTVT cho phép áp dụng công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng

PDF.InEmail

Công nghệ cào bóc tái chế nguội tại chỗ kết cấu mặt đường  đang được áp dụng rộng rãi tại các nước tiên tiến trên thế giới

Công nghệ cào bóc tái chế nguội tại chỗ kết cấu mặt đường
đang được áp dụng rộng rãi tại các nước tiên tiến trên thế giới

Ngày 6/6, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký Quyết định số 1745/QĐ-BGTVT về việc áp dụng công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong cải tạo, sửa chữa và nâng cấp kết cấu áo đường ô tô.

Theo đó, Bộ GTVT cho phép áp dụng công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong cải tạo, sửa chữa và nâng cấp kết cấu áo đường ô tô.

Bộ GTVT lưu ý, việc áp dụng công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong cải tạo, sửa chữa và nâng cấp kết cấu áo đường ô tô phải tuân thủ “Quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ô tô” ban hành kèm theo Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2016 của Bộ GTVT.

Trong quá trình áp dụng nếu có những vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị cần tổng hợp và kịp thời báo cáo về Bộ GTVT xem xét giải quyết.

Nguồn: mt.gov.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: