10 sự kiện khoa học công nghệ trong nước nổi bật nhất năm 2013

 

 

Số Bản tin:Số 1 & 2 năm 2014

Tác giả:Sưu tầm

 

 

10 sự kiện khoa học và công nghệ (KH&CN) nổi bật nhất trong năm 2013 được bình chọn thuộc các lĩnh vực: Cơ chế chính sách, khoa học tự nhiên, khoa học ứng dụng, hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ, tôn vinh nhà khoa học, khoa học xã hội và nhân văn.

Việc công bố 10 sự kiện KH&CN nổi bật trong năm nhằm tôn vinh cá nhân, tập thể các nhà khoa học công nghệ, cán quản lý, những người đóng vai trò quyết định bộ thành công của sự nghiệp phát triển KH&CN. Đây là lần thứ 9 liên tiếp hoạt động bình chọn 10 sự kiện KH&CN được Câu lạc bộ KH&CN tổ chức.

1. Lĩnh vực cơ chế chính sách

Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) chính thức được Quốc hội thông qua

Luật Khoa học và Công nghệ 2013 (được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2013) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Nhiều vấn đề mới trong Luật thể hiện quan điểm đổi mới toàn diện cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ theo tinh thần Nghị quyết số 20 - NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về phát triển Khoa học và Công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Với những nội dung quan trọng được thông qua, Luật Khoa học và công nghệ sẽ cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo nêu trong Nghị quyết số 20-NQ/TW về ưu tiên tập trung mọi nguồn lực để phát triển khoa học công nghệ; ưu tiên đầu tư trước một bước để phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Lĩnh vực khoa học tự nhiên

2.1 Việt Nam chế tạo thành công vệ tinh siêu nhỏ

Vệ tinh siêu nhỏ của Việt Nam đưa vào không gian vào tháng tám năm nay nhờ tàu vận chuyển HYV của Nhật Bản. Sau hơn ba tháng được lưu giữ trong mô-đun Kibo trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), lúc 17 giờ 17 ngày 19/11 theo giờ Hà Nội, vệ tinh siêu nhỏ (PicoDragon) của nước ta cùng hai vệ tinh siêu nhỏ khác của Mỹ đã được đưa vào quỹ đạo.

Read more here

____________________________________________________________________________________________

Bình luận(0):

____________________________________________________________________________________________

Gửi bình luận:

Họ và tên.

Email.

Nội dung.


các tin liên quan:


10 sự kiện khoa học công nghệ trong nước nổi bật nhất năm 2013

10 sự kiện khoa học thế giới nổi bật nhất năm 2013

10 sự kiện giao thông vận tải nổi bật năm 2013

Đường phát sáng thông minh thành hiện thực

Giải pháp an toàn mới trên xe hơi

Hai hãng hàng không Mỹ sáp nhập

Trang tin điện tử của Bộ GTVT cung cấp đường dẫn kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Đặc biệt trọng dụng nhà khoa học xuất sắc

Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp GPLX

Giáo sư Trịnh Xuân Thuận: Kể khoa học bằng văn chương