Đường Liên Bang của Hoa Kỳ có thể được xây dựng lại bằng cách sử dụng phí đường bộ?

 

 

Số Bản tin:Số 12 năm 2013

Tác giả:Lê Văn Điệu dịch

 

 

Mạng lưới đường liên bang Hoa Kỳ cần đầu tư nghiêm túc và thu phí có thể cung cấp câu trả lời – Bài viết của Bob Poole.

Liệu mạng lưới đường liên bang già cỗi của Mỹ có thể được xây dựng lại và hiện đại hóa sử dụng tài chính từ thu phí? Những loại mức phí nào cho các yêu cầu này? Tính khả thi thế nào nếu làm điều này? Trong tháng 9 Reason Foundation đưa ra một nghiên cứu về vấn đề này. Nghiên cứu cho thấy có thể khả thi để tài trợ cho việc xây dựng lại và mở rộng có lựa chọn gần như toàn bộ hệ thống đường liên bang sử dụng các mức thu phí vừa phải, thu được thông qua thu phí điển tử  (AET). Trên toàn quốc, giá trị hiện tại ròng (NPV: net present value) của số doanh thu từ phí tương đương 99% của 1 tỷ Đô la.

 Thú vị hơn là việc đánh giá của các bang. Các phân tích riêng biệt đã được thực hiện cho mỗi tiểu bang, với tất cả các dữ liệu về dặm-tuyến, làn - dặm và các chi phí đơn vị được cung cấp bởi Cục Quản lý đường bộ tốc liên bang (FHWA). Để ước tính lưu lượng truy cập và doanh thu, nghiên cứu dựa trên các ước tính tốc độ tăng trưởng dặm xe đi hàng năm (VMT: vehicle miles of travel) được suy ra từ mô hình gần đây tại Trung tâm Volpe của Bộ giao thông Hoa kỳ, với tốc độ tăng trưởng riêng cho xe tải nhẹ và xe hạng nặng với mỗi tiểu bang. Đối với mô hình thu phí cơ bản, nghiên cứu sử dụng 3,5 cent/dặm cho xe ô tô và 14 cent/dặm cho xe tải, được điều chỉnh hàng năm theo chỉ số CPI tăng giả định là 2,5%.

Read more here

 

____________________________________________________________________________________________

Bình luận(0):

____________________________________________________________________________________________

Gửi bình luận:

Họ và tên.

Email.

Nội dung.


các tin liên quan:


Đường Liên Bang của Hoa Kỳ có thể được xây dựng lại bằng cách sử dụng phí đường bộ?

Thực thi WIM hiệu quả hơn thông qua các giải pháp mới

Thế hệ mới của hệ thống nhận dạng biển số xe

Công nghệ mới nhất trong thực thi không xâm nhập

Công nghệ cao kết hợp được sử dụng nhắm vào xe quá tải

TỐI ĐA HÓA HIỆU SUẤT MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ

Tương lai nào cho phí sử dụng đường ?

Cách tiếp cận trực tiếp

Các hợp phần hoàn hảo đối với thu phí không dừng

Camera phát hiện các vết nứt trong đường hầm