Làm thế nào để xử lý vật liệu từ nguồn đến hiện trường

 

 

Số Bản tin:Số 12 năm 2013

Tác giả:Lê Văn Điệu dịch

 

 

 Bạn đã thiết kế và đang xây dựng một mặt đường để chống nứt mỏi và nứt nhiệt, loại bỏ độ lồi lõm. Nhưng mong muốn của bạn chưa thành  hiện thực.

Đã đến lúc cần duy trì chặt chẽ chất lượng của các vật liệu xây dựng tại nguồn và tại hiện trường xây dựng.

May mắn thay, một khuôn khổ đã tồn tại làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn. Kiểm soát chất lượng (QC) và thực tế đảm bảo chất lượng (QA) – đã thích hợp trong lĩnh vực sản xuất - cung cấp một hướng để luôn tập trung vào cách mà một dự án được thực hiện tại hiện trường.

 So sánh kiểm soát chất lượng (QC) với bảo đảm chất lượng (QA)

Kiểm soát chất lượng, còn được gọi là kiểm soát quá trình, được định nghĩa là phương pháp của nhà sản xuất vật liệu và nhà thầu hiện trường để thử nghiệm, kiểm tra và giám sát tất cả các vật liệu và quy trình để bạn có thể có được một sản phẩm xây dựng chất lượng, đáp ứng các thông số kỹ thuật.

Nếu QC mô tả các kỹ thuật quan sát và các hoạt động được sử dụng để duy trì chất lượng trong một dự án, thì đảm bảo chất lượng (QA) mô tả hoạt động trong chuỗi kiểm soát chất lượng để đảm bảo các thông số kỹ thuật sẽ được thực hiện và đạt được chất lượng dự án.

Trong một dự án xây dựng, QA mô tả mang tính thống kê dựa trên sự chấp nhận các thông số kỹ thuật, nó chỉ đo đặc tính chất lượng - chẳng hạn như thành phần nhựa đường, cấp phối cốt liệu, cường độ nén bê tông hoặc mật độ đất.

Những thứ đó liên quan đến hiệu suất mặt đường và có thể được sử dụng để trả tiền cho nhà thầu về mức độ chất lượng cung cấp, theo Moin Uddin, trường tổng hợp Tennessee - Johnson City, Paul M. Goodrum, Kamyar C. Mahboub, và Arnold Stromberg, Đại học Kentucky-Lexington, trong bài viết vào năm 2012 trên Transportation Research Board mang tự đề: Một giải pháp không bình thường trong đảm bảo chất lượng chấp nhận dữ liệu các đặc trưng chất lượng.

Như vậy, QA tồn tại trong cơ cấu QC, định lượng dữ liệu thu được trong quá trình QC và sử dụng nó để tính toán, thanh toán cho nhà thầu. QA liên quan đến các hệ thống đo lường, so sánh với tiêu chuẩn, giám sát các quy trình và một vòng lặp thông tin phản hồi liên quan ngăn chặn các lỗi. Mặt khác QC, tập trung vào các kết quả đầu ra của quá trình.

"Cục đường bộ Liên bang (FHWA) đề nghị [QA] biện pháp phù hợp với đặc điểm kỹ thuật, phần trăm trong giới hạn (PWL: percent within limits), thường được sử dụng để định lượng chất lượng cung cấp", giáo sư viết trong bài báo. "PWL được dựa trên giả định rằng sự chấp nhận dữ liệu đặc trưng chất lượng (AQC: acceptance quality characteristic) nhận được từ một lô hoặc tiểu lô được phân phối bình thường, một lô được định nghĩa như là một lượng lớn vật liệu tương tự, công trình, các đơn vị sản phẩm theo điều kiện chịu hoặc là một sự chấp nhận hoặc quyết định kiểm tra quá trình".

Các phương pháp thống kê là không rõ ràng và có thể nhà thầu cung cấp ít hơn so với yêu cầu, Uddin, Goodrum, Mahboub và Stromberg nói. "Nếu quá trình này cho thấy bằng chứng của một sự bắt đầu chuyển động đáng kể từ trạng thái bình thường, khi đó các biện pháp chất lượng được tính toán có thể là sai lầm", họ viết. "Khi phân bố dân cư là không bình thường, dữ liệu AQC có thể lạc hướng các khoản thanh toán nhà thầu, có thể phạt không chính xác các nhà thầu, những người cung cấp các vật liệu xây dựng có thể chấp nhận được và trao thưởng cho các nhà thầu, những người cung cấp vật liệu xây dựng kém".

On S.H. 130, Central Texas Toll Road, Roadtec MTVs (Shuttle Buggies) feed pavers with skis with sensors providing input for automatic-leveling controls.

Hình 1. Xe chuyển vật liệu của Roadtec (MTV) đã cách mạng hóa kiểm soát chất lượng mặt đường asphalt bằng cách giảm phân tầng nhiệt trong hỗn hợp, cũng như cách ly xe tải và
phễu nhận của máy rải.

Read more here

____________________________________________________________________________________________

Bình luận(0):

____________________________________________________________________________________________

Gửi bình luận:

Họ và tên.

Email.

Nội dung.


các tin liên quan:


Làm thế nào để xử lý vật liệu từ nguồn đến hiện trường

Thiết kế - Thầu - Xây dựng so với Thiết kế - Xây dựng

Các tiến triển trong việc giảm thiểu khuyết tật xây dựng

Nguyên tắc cơ bản của kết cấu mặt đường

Xem xét mối liên hệ giữa môi trường đường bộ và hành vi của người tham gia giao thông trên QL 5 Hà Nội – Hải Phòng

Một số giải pháp hữu hiệu, bền vững, nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông

Những yêu cầu về đào tạo và quản lý nguồn nhân lực tư vấn - giám sát thi công xây dựng công trình giao thông phù hợp với giai đoạn hiện nay

Sự cần thiết nâng cấp thư viện KHKT ngành GTVT nhằm quản lý thông tin và phổ biến khoa học công nghệ, sản phẩm dự án ngành GTVT góp phần nâng cao chất lượng XDCT giao thông

Ứng dụng công nghệ RFID trong hệ thống thu phí tự động trên đường

Phê phán - biểu dương: đâu là ranh giới?