TỐI ĐA HÓA HIỆU SUẤT MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ

 

 

Số Bản tin:Số 10 năm 2013

Tác giả:Lê Văn Điệu dịch

 

 

Dự án quản lý hành lang hợp nhất ICM San Diego (ICM: Integrated Corridor Management) đã đi vào hoạt động tháng 3 năm 2013 và cho thấy một hệ thống sáng tạo được triển khai. Hệ thống được thiết kế để quản lý và tối ưu hóa tất cả các cơ sở hạ tầng có sẵn, các tuyến đường và các chế độ một cách chủ động và phối hợp. Là một phần trong sáng kiến ​​lớn của USDOT nhằm giảm ùn tắc trong khu vực đô thị, SANDAG (San Diego Association of Governments) chỉ đạo dự án ở San Diego cùng với Delcan Corporation như là người tích hợp các hệ thống.

Tập trung vào một đoạn dài 20 dặm của I-15 giữa San Diego và Escondido, dự án kết hợp các công nghệ quản lý giao thông thông minh và giới thiệu các khái niệm chưa từng được sử dụng cùng nhau ở Mỹ. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định của dự án (DSS: Decision Support System) sử dụng các chiến lược như dự đoán lưu lượng mạng, phân tích mô phỏng vi mô trực tuyến (microsimulation) và đánh giá chiến lược phản ứng thời gian thực để cung cấp cho các nhà quản lý hệ thống nhận thức toàn diện về hoạt động hiện tại và hoạt động dự đoán trong tương lai của toàn bộ hành lang.

Thay vì phản ứng với các điều kiện giao thông, các nhà quản lý có thể đoán trước các vấn đề trước khi chúng xảy ra và có hành động phòng ngừa sử dụng các chiến lược quản lý hành lang hợp nhất (ICM:Integrated Corridor Management) như đồng bộ hóa đèn giao thông phản ứng, định lượng đoạn đường nối phối hợp và ưu tiên xe buýt trên đường huyết mạch.

____________________________________________________________________________________________

Bình luận(0):

____________________________________________________________________________________________

Gửi bình luận:

Họ và tên.

Email.

Nội dung.


các tin liên quan:


Đường Liên Bang của Hoa Kỳ có thể được xây dựng lại bằng cách sử dụng phí đường bộ?

Thực thi WIM hiệu quả hơn thông qua các giải pháp mới

Thế hệ mới của hệ thống nhận dạng biển số xe

Công nghệ mới nhất trong thực thi không xâm nhập

Công nghệ cao kết hợp được sử dụng nhắm vào xe quá tải

TỐI ĐA HÓA HIỆU SUẤT MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ

Tương lai nào cho phí sử dụng đường ?

Cách tiếp cận trực tiếp

Các hợp phần hoàn hảo đối với thu phí không dừng

Camera phát hiện các vết nứt trong đường hầm