bạn đang xem bài viết của tác giả TS. Dư Phước Tân


Cấu trúc đô thị tphcm và các nguyên nhân tác động gia tăng sử dụng xe gắn máy – thử tìm mối quan hệ

Số lượng xe cá nhân ngày càng gia tăng, cùng với sự phát triển còn khiêm tốn của xe buýt dẫn đến diện tích đường giao thông sử dụng tại TPHCM ngày càng thu hẹp. Bên cạnh [...] đọc tiếp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------