bạn đang xem bài viết của số Số 1 & 2 năm 2014


10 sự kiện khoa học công nghệ trong nước nổi bật nhất năm 2013

10 sự kiện khoa học và công nghệ (KH&CN) nổi bật nhất trong năm 2013 được bình chọn thuộc các lĩnh vực [...] đọc tiếp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 sự kiện khoa học thế giới nổi bật nhất năm 2013

Khoa học thế giới năm 2013 đã ghi nhận nhiều sự kiện quan trọng, từ khả năng từng có sự sống trên sao Hỏa [...] đọc tiếp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tính toán hàm lượng khí thải khi xây dựng mặt đường đường ô tô có sử dụng xi măng

Hiện nay, xi măng đang là nguồn vật liệu dồi dào ở Việt Nam. Do vậy, chủ trương sử dụng xi măng [...] đọc tiếp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tro bay và ứng dụng trong xây dựng đường ôtô và sân bay trong điều kiện Việt Nam

Bài báo trình bày những nghiên cứu mới nhất về tro bay đang được tiến hành ở Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng giao thông [...] đọc tiếp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những vấn đề cơ bản trong thiết kế tổ chức thi công đường ô tô

Các công trình đường ô tô thường được quan niệm là dễ tổ chức thi công nhất so với các loại hình công trình [...] đọc tiếp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nghiên cứu đào tạo phát triển nguồn nhân lực quản lý An toàn giao thông ở các địa phương góp phần nâng cao hiệu quả công tác an toàn giao thông trên toàn quốc

Các tổ chức làm công tác an toàn giao thông ở địa phương bao gồm Ban an toàn giao thông các tỉnh (thành phố) [...] đọc tiếp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bàn về bổ sung nội dung chương trình đào tạo an toàn giao thông cho lái xe cơ giới đường bộ

Trên hai thập kỷ gần đây, quá trình đô thị hóa nhanh chóng cùng với sự phát triển năng động của nền kinh tế đặc biệt tại các đô thị lớn [...] đọc tiếp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chặng đường đổi mới mô hình quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Hà Nội

Đô thị Việt Nam hình thành rất sớm, mô hình quản lý về Quy hoạch - Kiến trúc cũng có nhiều đặc thù. Mỗi thời kỳ đều để lại dấu ấn trên diện mạo đô thị Hà Nội [...] đọc tiếp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quy hoạch và quản lý phát triển không gian ngầm đô thị theo định hướng phỏng sinh học

Để đô thị phát triển bền vững; Chúng ta, trước nhất là các nhà quản lý xã hội, phải sớm xác định rõ quy hoạch và quản lý [...] đọc tiếp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không gian ngầm đô thị cần sớm có biện pháp quy hoạch và quản lý phát triển

Theo các quy định hiện hành (Nghị định 39/2010/NĐ-CP), một số khái niện cơ bản về không gian ngầm đô thị như sau [...] đọc tiếp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang :  1  2