PDF.InEmail

 

Chào mừng quý vị đến với Trang An toàn giao thông của Trung tâm Đào tạo và Thông tin.

Đi khắp các nẻo đường gần xa khẩu ngữ  “An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà” như lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh báo với người tham gia giao thông hãy chấp hành luật giao thông để đem lại an toàn và hạnh phúc cho mình cũng như gia đình mình. Nhưng hằng năm số vụ tai nạn giao thông vẫn không hề suy giảm, ngược lại nó còn tăng lên rất nhiều. Theo thống kê, cứ mỗi năm Việt Nam có tới hàng nghìn vụ tai nạn giao thông.

Thực trạng ở Việt Nam, mỗi ngày có 33-34 người chết và bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông gây ra hậu quả rất lớn, gây thiệt hại về mọi mặt như tính mạng, tài sản và chất lượng cuộc sống của con người. Từ đó bản thân mỗi người trong xã hội cảm thấy và nhận thức về an toàn giao thông là vô cùng quan trọng trong đời sống.

Trong trang này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vấn đề chung về an toàn giao thông cũng như các kết quả nghiên cứu, giải pháp giảm thiểu về tai nạn giao thông đường bộ trên toàn quốc.